بنر
بنر
بنر

- - - - - - - اطلاعیه ها - - - - - - -

دکتر داود فیض - رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دکتر داود فیض در مراسم افتتاح دفتر نخبگان استان سمنانمشخصات فردي
نام و نام خانوادگي : دكتر داود فيض
رتبه علمی : دانشیار دانشگاه سمنان
تاريخ تولد : 1348

تحصيلات
1. ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران
2. فوق ليسانس مديريت بازرگاني (گرايش صنعتي) از دانشگاه تهران (دانشكده مديريت)
3. دكتراي مديريت استراتژيك از دانشگاه تربيت مدرس

سوابق آموزشي
1.تدريس  درسهاي "رفتار سازماني، بازاريابي بين الملل، مديريت استراتژيك،MIS ، سازمانهاي پولي و مالي" در مقطع كارشناسي (رشته مديريت)
2. تدريس درسهاي "مديريت استراتژيك، تئوريهاي مديريت و سازمان، رفتار مصرف كننده، تحقيقات بازاريابي و روش تحقيق" در مقطع كارشناسي ارشد وتدريس درس مديريت استراتژيك در رشته MBA
3. تدريس دوره "حل مساله گروهي" براي مديران پالايشگاه نفت تبريز و مديران شركت مپنا
4. برگزاري دوره آموزشي "مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات" در مجموعه شركتهاي چهارده گانه صنايع شير ايران
5. برگزاري دوره آموزشي " حل مساله گروهي"‌ و  "مورد كاوي"  براي مديران و كاركنان سازمانهاي دولتي در مركز آموزش مديريت دولتي قم
6. برگزاري دوره آموزشي "مديريت عمومي" براي مديران شعب دادگستري استان تهران
7. برگزاري سمينار "آموزش كارآفريني" در اداره كل صنايع استان آذربايجان غربي، دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهي قم، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه كرمانشاه، دانشگاه بوعلي همدان، ادارة كل جهاد كشاورزي استان خراسان، مشاوران وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه هرمزگان.
8. برگزاري دوره آموزشي "تغيير، تحول و بهبود سازماني" در موسسة آموزشي راهبران پتروشيمي و مجتمع پارس جنوبي(عسلويه)
9. تدريس در دورة "تربيت مربيان كارآفريني" جهاد دانشگاهي علوم پزشكي دانشگاه تهران
10.برگزاري سمينار آموزشي "مديريت زمان" در وزارت دفاع
11. برگزاري سمينارآموزشي "بازاریابی بانکی"در موسسه مالی واعتباری مهر
12. برگزاري سمينارآموزشي "مدیریت ارتباط با مشتری CRM"در بانک سپه
13.برگزاري سمينارآموزشي "خلاقيت و نوآوري"در مؤسسه راهبران پتروشيمي
14. برگزاري سمينار "برنامه ريزي استراتژيك فرهنگي" در جهاد دانشگاهي
15. برگزاري سمينار "آموزش و اشتغال" در وزارت كار و امور اجتماعي
16. مشاوره در زمينة "كارآفريني و اشتغال" در صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي
17. برگزاري سمينار "مديريت فروش" در اداره كل بازرگاني
18.برگزاري سمينار آموزشي "مديريت زمان" در دانشگاه علوم پزشكي استان يزد
19.تدريس در دوره آموزشي "بسته بندي كالا هاي صادراتي" براي مديران و كارشناسان صنايع
20.مشاوره در" بازاریابی بانکی" در بانک ملی

سوابق پژوهشي
الف : پروژه هاي تحقيقاتي
1. محقق ارشد پروژه ملي" شناسايي موانع كارآفريني در صنعت كشور"، سازمان تحقيقات علمي پژوهشي كشور
2. مجري پروژه "تدوين برنامه استراتژيك بخش فرهنگ برنامة چهارم توسعه كشور"
3. مجري پروژه تحقيقاتي "استراتژيهاي بازاريابي" شركت مينو
4. مجري پروژه تحقيقاتي "طراحي دوره هاي تربيت مربيان كارآفريني در كشور" وزارت صنايع، سازمان صنايع كوچك
5. مجري پروژه تحقيقاتي " شناسايي و تدوين تجربيات 100 كارآفرين برگزيده كشور" دانشگاه صنعتي امير كبير
6. عضو تيم اجرائي پروژه تحقيقاتي "ارزيابي عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي" پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي
7. مجري پروژه تحقيقاتي " امام خميني (ره) و مديريت استراتژيك" سازمان برنامه و بودجه
8. محقق ارشد پروژه تحقيقاتي "نياز سنجي تحقيقاتي شركتهاي صنعتي" ، سازمان برنامه و بودجه كشور
9. مجري پروژه تحقيقاتي "تدوين استراتژي توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور" ، دانشگاه امير كبير
10. مجري پروژه تحقيقاتي" بازنگري خدمات دهي به جانبازان در بنياد جانبازان براساس روش QFD"
11. مجري پروژه تحقيقاتي " مستند سازي و مدلسازي تجربيات بخش مسكن بنياد جانبازان"
12. مجري" برنامه ريزي استراتژيك" در شركت جهاد نصر سمنان
13. مجري پروژه "بررسي راههاي ارتقاء عملكرد شورايعالي انقلاب فرهنگي"
14. مجري پروژه تحقيقاتي "طراحي الگوي انجام مطالعات استراتژيك در سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج ازكشور"
15. "بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت نظام پيشنهادات در 10 شركت موفق" ، پايان نامه كارشناسي ارشد
16. "طراحي الگوي انتخاب استراتژي ادغام عمودي در صنايع غذايي"‌ پايان نامه مقطع دكتري
17. مشاور "برنامه ريزي استراتژيك در سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج ازكشور"
18. مشاور "برنامه ريزي استراتژيك سازمان ملي جوانان كشور"
19.مجري پروژه تحقيقاتي" تجزيه وتحليل وضعيت بسته بندي كالا هاي صادراتي استان سمنان"
20. مجري پروژه تدوين" برنامه استراتژيك موسسه راهيان نوركشور"
21. .مجري پروژه تدوين"برنامه استراتژيك توسعه تجارت خارجي استان سمنان"
22. مجری پروژه تحقیقاتی "بررسی وضعیت بسته بندی محصولات صادراتی استان سمنان و ارائه راهکار هایی جهت بهبود آن" با سفارش اتاق بازرگانی استان سمنان

ب : مقالات
1.  چاپ مقاله " بررسي و تبيين الگوي مأموريت(رسالت) نظام جمهوري اسلامي ايران در انديشه هاي  استراتژيك حضرت امام خميني (ره)"در مجله علمی پژوهشی متین شماره 46
2. چاپ مقاله علمی پژوهشی " تحلیل استراتژیک وضعیت پژوهش های کیفی در کشور و ارائه استراتژی هایی جهت رفع موانع و توسعه آن با استفاده از مدل SWOT
"، در مجله علمی پژوهشی راهبرد، شماره 54، بهار 89
3. اخذ پذیرش چاپ مقاله " بررسی تأثیر گروه آموزشی دانشگاهی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان(مورد دانشگاه سمنان)"، در فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن آموزش عالی ایران.
4. چاپ مقاله علمی پژوهشی "بررسی تأثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان"، در مجله مطالعات زنان، شمارۀ 20، (سال 7 شمارۀ 2)
5 .چاپ مقالة "چيستي و مؤلفه هاي نظام پژوهشي"  در مجله پژوهش و حوزه
6 . چاپ مقاله در مجله انگليسي مركز كارآفريني دانشگاه تهران
Designing the conceptual Model of Entrepreneurship Education development In Iran Higher Education system
7 .چاپ و ارائه مقاله "طراحي الگوي تعاملي آموزشهاي فني و حرفه اي، كارآفريني و بازار" در دومين همايش ملي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي و چاپ در مجموعه مقالات همایش
8 . چاپ مقاله " طراحي و تبيين الگوي انتخاب استراتژي ادغام عمودي در صنايع غذايي كشور" در مجله علمي و پژوهشي دانشور.
9 . تدوين و ارائه مقاله " طراحي و تبيين الگوي جامع مديريت استراتژيك حضرت امام خميني "ره" در مجموعه مقالات الگوي مديريتي حضرت امام خميني "ره" .
10. چاپ مقاله" بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانكهاي خصوصي از ديدگاه مشتريان (مطاله موردي: شهر گرگان)" در مجله پژوهش های مدیریت دانشگاه سیستان و  بلو چستان
11. چاپ مقاله" بررسی تصویر ذهنی مارکهای تجاری شرکتهای فعال در بازار صوتی و تصویری کشور" در مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان
12.چاپ و ارائه مقاله ”طراحي و تبيين الگوي مفهومي بازاريابي بيمه هاي عمر با استفاده از مدل 4c “ در همايش بيمه و توسعه چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.
13. ارائة مقالة "بررسي و تدوين راه هاي ارتقاء جايگاه صنعت بيمه در بازار سرمايه كشور" به مجلة صنعت بيمه.
14. چاپ مقالة " بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان مؤسسه مالي و اعتباري مهر با استفاده از مدل كانو" در مجلة مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
15. چاپ و ارائة مقالة " تحليل استراتژيك جايگاه علوم انساني در كشور" در همايش ملي علوم انساني و چاپ در مجموعه مقالات
16. چاپ و ارائة مقالة "تحليل استراتژيك وضعيت كارآفريني در دانشگاه هاي كشور با   " در همايش اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي در مشهد مقدس در مجموعه مقالات همایشswot استفاده از مدل
17. تدوين و ارائه مقاله " مديريت مراكز آموزشي از ديدگاه امام خميني ره " در سمينار رسالت دانشگاه و دانشجو از ديدگاه حضرت امام خميني "ره" دانشگاه آزاد خوراسگان
18. تدوين و ارائه مقاله " موانع اجراي نظام پيشنهادات در كشور" در سمينار مديريت در توسعه
19. چاپ مقاله " نقش دولت در توسعه كار آفريني در كشور" در مجلة انجمن مديريت كشور
.
ج: كتاب
1. نقش بسته بندي در كالا هاي صادراتي (انتشارت دانشگاه سمنان)
2. مدیریت استراتژیک کلید برتری در بازار های رقابتی (انتشارات دانشگاه سمنان)
3.  مربيان و مدرسان كارآفريني (در حال چاپ در دانشگاه تهران)

د : راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها
1. راهنمايي پايان نامة كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني،15مورد
2. مشاور پايان نامة ارشد مديريت بازرگاني،10 مورد
3. پايان نامه هاي در دست راهنمايي، دو مورد

سوابق اجرائي
1. نايب  رئيس هيئت مديره شركت نساجي بافته هاي كرمان سال 79-80
2. مدير تحصيلات تكميلي دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان سال 81
3. عضو هيئت مديره مؤسسه توسعه كارآفريني سال 81
4. مشاور مديريت استراتژيك و كارآفريني
5. عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال 77 تا 81
6. مشاور نظام پيشنهادات در شركت پنير گلپايگان
7. قائم مقام مركز كارآفريني دانشگاه امير كبير سال 79 تا 82
8. معاون مدير عامل در امور بازاريابي شركت قاسم ايران سال 81
9. داور كميتة كار آفرينان جشنوارة ملي كارآفريني شيخ بهايي دوره های اول تا ششم
10. عضو شوراي علمي جشنواره كار آفريني و خلاقيت
11. عضو شواري سياستگذاري طرح كاراد در وزارت علوم تحقيقات و فناوري سال 81-82
12. داور همايش اشتغال و آموزش عالي جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس
13. همكار مركز كارآفريني دانشگاه تهران
14. مدير گروه مديريت بازرگاني ، دانشكده اقتصاد ومدیریت دانشگاه سمنان سال 85 تا 89
15. ریاست بنیاد نخبگان استان سمنان سال 89

آدرس ایمیل : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید