سرآمدان و مفاخر تکریم شده توسط بنیاد نخبگان استان سمنان

صفحه در دست طراحی است.

   

علی اکبر جلالی

علی پازوکی

غلامرضا اعوانی

محمدقلی نادعلیان

       

گودرز احمدی

پرویز کردوانی

حسن ذوالفقاری

غلامحسین هراتی

     

حکیم الهی سمنانی

عبدالمحمد خالصی

عباسعلی اختری

محمدرضا فیض سرخه­ ای

فرهنگ شکوهی